Galerii foto

Făgăraşul în imagini
Făgăraş
Clădirile şcolii
Corpul A, Corpul B
Săli de clasă
Fermă didactică
Seră flori, Seră cultură,
Cultură Pleurotus Ostreatus,
Activităţi externe
Content 15
Pauza mare
Parcurile şcolii
Content 16
Şcoală de şoferi
Content 10


Proceduri operaţionale elaborate de comisia C.E.A.C.


Nr. crt. Denumire procedură Compartiment Data aprobării în C.A.
1 Procedura opraţională privind autoevaluarea instituţională CEAC - PO 01 1.10.2012
2 Procedura oporaţională privind colectarea, sintetizarea şi utilizarea opiinilor şi propunerilor elevilor şi părinţilor privind funcţionarea unităţii şcolare CEAC - PO 02 31.10.2012
3 Procedura operaţională privind elaborarea procedurilor operaţionale CEAC - PO 03 18.08.2013
4 Procedura de comunicare internă CEAC - PO 04 15.10.2013
5 Procedura privind protecţia civilă - prevenirea şi stingerea incendiilor CEAC - PO 05 22.09.2017
6 Procedura pentru completarea documentelor şcolare CEAC - PO 06 11.11.2013
7 Procedura operaţională privind organizarea şi coordonarea activităţiilor extraşcolare CEAC PO 07 11.01.2014
8 Procedura privind activitatea profesorului coordonator pentru proiecte educative şcolare şi extraşcolare/consilierul educativ CEAC PO 08 11.01.2014
9 Procedura operațională privind soluționarea sesizărilor/reclamațiilor CEAC PO 09 22.03.2016
10 Procedură operaţională privind evaluarea performanţei personalului didactic CEAC PO 11 22.03.2016
11 Procedura operaţională privind asigurarea legalității actului decizional CEAC PO 10 22.03.2016
12 Procedură operaţională privind alegerea agenţilor economici în CA CEAC PO 12 22.03.2017
13 Procedură operaţională de organizare a activităţilor comisiilor metodice/lucru CEAC PO 13 22.09.2017
14 Procedură operaţională privind selecţia membrilor CEAC CEAC PO 14 22.09.2017
15 Procedură de lucru a membrilor CEAC CEAC PO 15 22.09.2017
16 Procedură pentru rezolvarea cazurilor de indisciplină CEAC PO 16 22.09.2017
17 Comunicare școală –părinți CEAC PO 17 22.09.2017
18 Revizuirea regulamentului de ordine interioară CEAC PO 18 22.09.2017
19 Procedură privind întocmirea orarului CEAC PO 19 22.09.2017
20 Acordarea primului ajutor în caz de tramatism cranio-cerebral CEAC PO 20 22.09.2017
21 Procedură privind organizarea activităților din săptămâna: "Școala altfel" CEAC PO 21 22.09.2017
22 Procedură privind organizarea excursiilor CEAC PO 22 22.09.2017
23 Procedură pentru scăderea notei la purtare și sancționarea elevilor (revizia 1) Didactic PO 01 21.11.2012
24 Procedură privind suplinirea personalului didactic absent Didactic-04 PO 02 22.09.2017
25 Procedură pentru acordarea sprijinului in cadrul programului de protecţie socială "Bani de liceu"/"Bursă profesională"/"Bursă socială"/"Euro 200" (revizia 2) Didactic-04 PO 03 09.02.2018
26 Procedură privind accesul elevilor în școală și circulația acestora în interior (revizia 2) Didactic-04 PO 04 22.09.2017
27 Procedură privind accesul ,circulația pentru personalul salariat al școlii și respectatrea timpului de lucru (revizia 2) Didactic-04 PO 05 22.09.2017
28 Procedură privind accesul și circulația în unitatea școlară a persoanelor străine (revizia2) Didactic-04 PO 06 22.09.2017
29 Procedură operațională a predării și observării lecției (revizia 1) Didactic-04 PO 07 22.09.2017
30 Procedură operațională privind soluționarea abaterilor disciplinare (violența, conflicte (revizia 1) Didactic-04 PO 08 22.09.2017
31 Procedură operaţională pentru evaluarea daunelor provocate de elevi Didactic-04 PO 09 24.02.2014
32 Procedură operaţională de înscriere a notelor în catalogul virtual Didactic-04 PO 10 24.02.2014
33 Procedură operaționala de informare a elevilor și părinților privind situaţia şcolară Didactic-04 PO 11 22.09.2017
34 Procedura stilurilor de învățare Didactic-04 PO 12 22.09.2017
35 Administrarea testelor inițiale Didactic-04 PO 13 22.09.2017
36 Procedură privind protecția muncii în laboratoare și cabinete Didactic-04 PO 14 22.09.2017
37 Procedură de realizare, validare şi aprobare a ofertei şcolare Didactic-04 PO 15 22.09.2017
38 Procedură operațională privind utilizarea și manipularea ustensilelor, aparaturii și reactivilor în laboratorul de chimie Didactic-04 PO 16 22.09.2017
39 Procedură operaţională privind funcţionarea laboratorului de chimie Didactic-04 PO 17 22.09.2017
40 Procedură operaţională privind asigurarea serviciilor medicale Cabinet medical PO 01 15.10.2013
41 Procedură operațională privind activitatea sistemului informatic Departament informatizare PO 01 20.09.2013
42 Codul etic al profesorului CEAC 22.03.2016

Compartiment contabilitate - 01
Nr. crt Denumire procedură Cod procedură Data aprobării în CA
1 Procedura operaţională privind achiziţiile directe 01.01 03.06.2013
2 Procedură operaţională privind inventarul anual 01.02 03.06.2013
3 Procedură operaţională privind fundamentarea bugetului 01.03 03.06.2013
4 Procedură operaţională prvind funcţionarea casieriei 01.04 03.06.2013
5 Procedură operaţională privind completarea registrului de casă 01.05 03.06.2013

Compartiment secretariat - 02
Nr. crt Denumire procedură Cod procedură Data aprobării în CA
1 Procedura privind întocmirea şi realizarea fişelor de post 02.01 03.06.2013
2 Procedura privind evidenţa dosarelor profesionale 02.02 03.06.2013
3 Procedura privind circuitul documentelor 02.03 03.06.2013
4 Procedura privind completarea şi transmiterea revisal 02.04 03.06.2013
5 Procedura privind întocmirea statelor de plată şi a salariilor 02.05 03.06.2013
6 Procedura privind modul de completare a registrului matricol 02.06 03.06.2013
7 Procedura privind actele de studii 02.07 03.06.2013
8 Procedura privind prezenta, învoirile şi concediilor 02.08 03.06.2013
9 Procedura privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 02.09 03.06.2013
10 Procedura privind arhivarea documentelor 02.10 03.06.2013
11 Procedura privind examenele de corigenţă 02.11 03.06.2013
12 Procedura privind concediile de odihnă 02.12 03.06.2013
13 Procedura privind plata burselor şi ajutoarelor sociale 02.13 03.06.2013
14 Procedura privind plata banilor de liceu 02.14 03.06.2013
15 Procedura privind programul "Euro 200" 02.15 03.06.2013
16 Procedura privind evaluarea performanţelor personalului auxiliar şi nedidactic 02.16 03.06.2013
17 Procedura privind elaborarea deciziilor 02.17 03.06.2013
18 Procedura privind organizarea recrutării personalului 02.18 03.06.2013

Compartiment bibliotecă - 03
Nr. crt Denumire procedură Cod procedură Data aprobării în CA
1 Procedura operaţională pentru relaţii cu publicul 03.01 03.06.2013
2 Procedura operaţională privind completarea fondului de carte 03.02 03.06.2013
Ultima actualizare: 23 February, 2018