Galerii foto

Făgăraşul în imagini
Făgăraş
Clădirile şcolii
Corpul A, Corpul B
Săli de clasă
Fermă didactică
Seră flori, Seră cultură,
Cultură Pleurotus Ostreatus,
Activităţi externe
Content 15
Pauza mare
Parcurile şcolii
Content 16
Şcoală de şoferi
Content 10


Comitetul de conducere al Consiliului Reprezentativ al Părinților
an şcolar 2018 - 2019

Nr. crt Nume Prenume Funcţia Clasa
1. Ticuşan Ioan Preşedinte a XI-a E
2. Poşta Simona Reprezentant părinţi în CEAC a IX-a A
3. Pârvu Laurenţiu Comisia de promovarea a interculturalităţii şi de combatere a discriminării a X-a Bp

Reprezentanţi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor în Consiliul de Administraţie al şcolii

Nr. crt. Nume Prenume Clasa
1. Ticuşan Ioan a XI-a B

Întocmit,
Prof. Hera Ingrid - Consilier educativ