Galerii foto

Făgăraşul în imagini
Făgăraş
Clădirile şcolii
Corpul A, Corpul B
Săli de clasă
Fermă didactică
Seră flori, Seră cultură,
Cultură Pleurotus Ostreatus,
Activităţi externe
Content 15
Pauza mare
Parcurile şcolii
Content 16
Şcoală de şoferi
Content 10


Prezentare generală

       
       Ţara Făgăraşului „ţară în ţară”, este o depresiune limitată la sud de cei mai înalţi munţi din România, care dau şi numele regiunii, iar la nord de râul Olt şi colinele Transilvaniei.
       Oamenii de aici sunt aspri precum pământul, dar mândri, muncitori şi liberi în gândire. Au luptat secole pentru a-şi păstra limba şi credinţa ortodoxă, împotriva invadatorilor de tot felul, împotriva asimilării forţate pusă în practică de maghiari, împotriva comunismului.
       Oraşul Făgăraş, atestat documentar încă din 1291, are astăzi în jur de 40.000 de locuitori. Situat la jumătatea distanţei dintre Braşov şi Sibiu este centrul economic şi cultural al regiunii.
       Aici, în Făgăraş îşi are sediul şcoala noastră, instituție de învăţământ cu tradiţie, care în 2012 împlinește 50 de ani de la înființare. În toată această perioadă, şcoala şi-a propus şi a reuşit să răspundă necesităților şi tendinţelor comunităţii locale de a se dezvolta economic şi spiritual.
       În prezent oferta noastră cuprinde formare iniţială, pentru tinerii cu vârsta între 14-19 ani şi formare continuă prin cursuri de calificare, reconversie profesională şi specializare pentru adulţi.
        Domeniile principale de profesionalizare sunt: turismul, comerţul, agricultura, industria alimentară, transportul auto, protecţia mediului. Cei peste 1100 de tineri la care se adaugă anual 300 de adulţi cuprinşi în formare, beneficiază de un corp didactic format din profesionişti de excepţie şi pedagogi excelenţi.
        Baza materială, reabilitată recent, întregită şi modernizată răspunde nevoilor de instruire.
       Trebuie remarcată totodată bogata viaţă culturală şi spirituală a şcolii şi deschiderea pentru colaborare, inclusiv pe plan extern, atestată de realizarea unor proiecte şi parteneriate care au dus la creşterea prestigiului şcolii şi comunităţii locale.