Galerii foto

Făgăraşul în imagini
Făgăraş
Clădirile şcolii
Corpul A, Corpul B
Săli de clasă
Fermă didactică
Seră flori, Seră cultură,
Cultură Pleurotus Ostreatus,
Activităţi externe
Content 15
Pauza mare
Parcurile şcolii
Content 16
Şcoală de şoferi
Content 10


Fișa de atribuții a membrilor C.E.A.C.

1. Oanţă Eugenia - coordonator
• participă la verificarea modului de completare a documentelor oficiale;
• realizează raportul de evaluare internă;
• realizează raportul de autoevaluare;
• reprezintă C.E.A.C. în raporturile cu conducerea unității, Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, ARACIP; cu orice instituție sau organism interesat în domeniul de activitate al comisiei.
• gestionează întreaga documentație a comisiei;
• asigură conducerea operativă;
• supervizează întreaga activitate a comisiei;
• aprobă planurile comisiei (de activitate, îmbunătățire, autoevaluare);
• evaluează activitatea comisiei;
• elaborează documente de lucru ale comisiei;
• monitorizează procedurile specifice;
• contribuie la gestionarea dovezilor;
• realizează raportul de autoevaluare;
• realizează raportul de evaluare internă,
• realizează planul de îmbunătățire;
• elaborează si aplică chestionare pentru evaluarea calității,
• elaborează planul operational al comisiei,
• elaborează planul de îmbunătățire,
• monitorizează activitatea comisiei,
• colaborează cu membrii comisiei la verificarea mapelor profesorilor, catedrelor și comisiilor de lucru.
2. Mămăligă Cornelia - membru
• elaborează chestionare și fișe de evaluare;
• monitorizează aplicarea procedurilor;
• contribuie la gestionarea dovezilor;
• monitorizează modul de completare a documentelor oficiale (cataloage, certificate de competență, etc);
• elaborează și aplică chestionare pentru evaluarea calității;
• centralizează rezultatelor chestionarelor;
• centralizează fisele de observare a lecțiilor;
• întocmește procese verbale ale comisiei;
• contribuie la actualizarea bazei de date a instituției;
• colaborează cu membrii comisiei la verificarea mapelor profesorilor, catedrelor și comisiilor de lucru.
3. Ignat Giorgiana - membru
• contribuie la gestionarea dovezilor;
• realizează raportul de evaluare internă;
• realizează raportul de autoevaluare;
• monitorizează activitatea de elaborare, aplicare și verificarea orarului școlii;
• colaborează cu membrii comisiei la verificarea mapelor profesorilor, catedrelor și comisiilor de lucru;
• realizarea bazei de date cu parcursul absolvenților.
4. Poşta Simona - reprezentant al părinţilor
• monitorizează activitatea de elaborare, aplicare și verificare a orarului școlii;
• asigură relația dintre școală și Consiliul Reprezentativ al Părinților;
• contribuie la gestionarea dovezilor.
5. Maftei Mariana - reprezentant al elevilor
• contribuie la gestionarea dovezilor;
• participă la aplicarea chestionarelor;
• asigură relaţia dintre scoală și Consiliul Elevilor.
6. Streza Ioan - reprezentant al Consiliului Local
• asigură colaborarea școlii cu comunitatea locală.
7. Pandrea Cornel - reprezentantul sindicatului
• asigură colaborarea cu sindicatele.
Ultima actualizare: 23 February, 2018